• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

amo1.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید

آمونیوم پرسولفات

فرمول شیمیایی

O8S2.2H4N

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

7727-54-0

شماره استاندارد بین المللی

ANR000

جرم حجمی

mg/m3

وابستگی غلظت

Y

p to m

9.32767

دانلود آنالیز :
دانلود دستورالعمل :
دانلود کاتالوگ :

HR

3

چگالی نسبی

1.982

حالت در دمای 25 °C

S

جرم مولی (گرم در مول)

228.22

توضیحات

آمونیوم پر سولفات چیست ؟

مشخصات محصول آمونیوم پر سولفات :

فرمول شیمیایی : (NH4) S2O8

اسامی مترادف : آمونیوم پروکسی دی سولفات – پرسولفات آمونیوم - APS

آمونیوم پر سولفات

تعریف آمونیوم پر سولفات :

یک عامل اکسید کننده در شیمی پلیمر، فرایند سونش و به عنوان عامل پاک کننده و سفید کننده استفاده می شود. این ماده به خوبی در آب حل می شود و حلالیت آن بسیار بیشتر از نمک مشابه آن یعنی پتاسیم پرسولفات می باشد. حل شدن این نمک در آب فرایندی گرماگیر است.

موارد مصرف و کاربرد آند کروم :

مصرف اولیه سولفات به عنوان کود کشاورزی برای خاک های قلیایی است. یون آمونیوم در خاک آزاد شده و مقدار محدودی اسید تولید می کند. کاهش میزان Ph خاک، موجب تامین نیتروژن مورد نیاز برای رشد گیاه می شود. مهم ترین مشکل استفاده از آمونیوم پر سولفات در کمبود نیتروژن آن نسبت به نیترات آمونیوم است که موجب افزایش هزینه های حمل ونقل می شود. همچنین از این ترکیب در کشاورزی به عنوان اسپری کمکی برای حشره کش ها، قارچ کش ها و علف کش های محلول در آب استفاده می شود.

آمونیوم پر سولفات در کشاورزی

برای تولید سایر نمک های آمونیوم مخصوصا پرسولفات آمونیوم مصرف می شود.

آمونیوم پر سولفات به عنوان یک نگهدارنده چوب استفاده می شده است. اما امروزه به دلیل ایجاد خورندگی در فلزات کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

مصارف آزمایشگاهی

کاغذ سازی، مواد غذایی

شستشوی ظروف شیشه ای آزمایشگاهی

  • نام :
    ایمیل :
    پیغام :