• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

An item with the same key has already been added. Key: h2

1

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

خریدار سود پرک

سود پرک ماده ای شیمیایی که با نام های متعددی شناخته می شود از جمله : سود سوز آور، کاستیک سودا، سود جامد، چربی گیر صنعتی، هیدروکسید سدیم

این ماده در حالت جامد بصورت پولک سفید رنگ، بدون بو و به شدت جاذب رطوبت می باشد. کاستیک سودا ماده اولیه و یا کمکی برای اهداف خاص صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. صنایع مختلف از جمله صنایع توید کاغذ هدف تولید سود پرک می باشند. برخی کاربردهای سود پرک عبارت هستند از: سود پرک به دلیل اینکه خواص شیمیایی و فیزیکی قابل توجهی دارد بسیاری از صاحبان صنایع استفاده می کنند. می توان گفت صنایع تولید کاغذ بیشترین مصرف سود پرک را دارند در حد میلیون ها تن در هر سال. در روند تولید کاغذ از سود پرک برای تولید خمیر کاغذ استفاده می شود. صنایع دیگر که از سود پرک بهره می برند، صنایع شیمیایی می باشد از جمله برای تولید صابون و انواع مواد شوینده و رسوب زدا زیرا سود پرک بهترین ماده شیمیایی چربی زدا و رسوب بر است. قابل ذکر است که سود پرک همچنین برای تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. در بخش آزمایشگاهی نیز جهت تنظیم phاز سود پرک استفاده می کنند.


An item with the same key has already been added. Key: h2