• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

An item with the same key has already been added. Key: h2

1

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

درباره اسید سولفوریک

اسید سولفوریک در گذشته های دور مورد استفاده قرار می گرفته است زیرا دارای ویژگی های مختلف و متفاوتی همچون Ph پایین، خورندگی بالا، محدودیت زیاد در آب، ترکیب پذیری بالا و .. بوده و همین موضوع سبب شده تا سالیانه میلیون ها تن از آن در سراسر جهان تولید شود. از جمله کاربرد های آب می توان به تولید اسید های مختلف اشاره کرد.