• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

cmc7b.gif

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سلولز

سلولز ساختار اولیه دیواره سلولی گیاهان را تشکیل می دهد.


دستگاه گوارشی انسان قادر به هضم سلولز نیست و آن را بدون تغییر دفع می کند اما برخی جانوران مثل نشخوار کننده ها و موریانه ها می توانند سلولز را به کمک میکروارگانیسم هایی که در دستگاه گوارش آنها زندگی می کنند، هضم کنند. این میکروارگانیسم ها با آزاد کردن آنزیم هایی به هضم سلولز کمک می کنند.

هر 5 مولکول سلوبیوز با آرایش فضایی مکعبی شکل، بلور سلولز را به وجود می آورند و از مجموعه بلورهای سلولز، رشته ابتدایی یا میسل سلولز تشکیل می شود. مجموعه میسل ها، میکروفیبریل سلولزی را بوجود می آورند که قطری حدود 25 نانومتر دارد. از مجموع حدود 20 میکروفیبریل سلولزی تشکیل می شود. سلولز همچون نشاسته از اتصال واحدهای تکراری گلوکز ساخته شده است، ولی برخلاف آن، نقش ساختمانی دارد. جانوران گیاه خوار از سلولز موجود در مواد غذایی گیاهی به عنوان منبع انرژی استفاده می کنند، در حالی که بدن ما قادر به استفاده از انرژی سلول زنمی باشد و قسمت اعظم سلولز موجود در مواد غذایی گیاهی که ما می خوریم از بدنمان دفع می شود.


ابعاد سلولز :

سلولز از واحدهای دارای قطر 35 آنگستروم تشکیل شده که آنها را رشته های ابتدایی می نامند. این قطر اغلب درست است اما حتمی نیست. مثلا در برخی نمونه ها مثل سلولز جلبک والونی 300 آنگستروم و در ترکیبات موسیلاژی برخی میوه هاتنها 1 آنگستروم است. به این ترتیب تصور حالت همگن برای رشته های ابتدایی سلولز کنار گذاشته شد و اشکال مختلف (استوانه ای، منشوری با قاعده مربعی، روبان کم و بیش پهن) منظور گردید.

دو عامل در محدودیت ابعاد این واحدها دخالت دارد : یکی همی سلولز ها که همانند پوششی رشد جانبی رشته های سلولزی را محدود می کنند و دیگری آرایش یا سازمان یافتگی حاصل از مجموعه سلولز سنتتازی ( آنزیم تولیدکننده سلولز) غشای سلولی که رشته های اولیه سلولزی را می سازد. سلولز در برابر تیمارهای آنزیمی و شیمیایی پلیمریزاسیون مولکول های پیش ساز مولکول های سلولز تشکیل می شود. پس از تشکیل مولکول های سلولز تجمع آنها به صورت بلورهای سلولز و رسیدن به حد میکروفیبرلها و ماکروفیبرلهای سلولزی بر مبنای پدیده خود آرایی با برقراری پیوند های هیدروژنی بین مولکولی است. این تجمع نیاز به آنزیم ندارد.


تجزیه سلولز :

تجزیه سلولز به وسیله سلولازها انجام می شود. سلولازها را به دو گروه اگزوسلولازها و آندو سلولازها تقسیم بندی می کنند. اگزوسلولزها تقسیم بندی می کنند. اگزوسلولازها قدرت عمل بیشتری دارند و بر انواع مختلف سلولز چه سلولز بلوری و چه سلولز غیر بلوری که در نتیجه زخم یا تخریب بخش های سلولزی بلوری ایجاد می شود اثر می کنند و در مرحله اول عمل خود موجب گسستن پیوندهای بین مولکولی می شوند. آندو سلولازها بر محصول عمل اگزو سلولازها اثر می کنند و موجب گسستن پیوندهای درون مولکولی می گردند بنابراین سلولازها اشتراک یا تعاون عمل دارند.


فرم های سلولز و شناسایی آنها :

• α - سلولز : این فرم از سلولز در محلول 5/17 درصد از هیدروکسید سدیم در 20 درجه سانتیگراد حل نمی شود.

• β – سلولز : β – سلولز در این محلول حل شده اما به محض اسیدی کردن محلول ته نشین می شود.

• Ƴ – سلولز : در محلول 5/17 درصد هیدروکسید سدیم حل می شود اما با اسیدی شدن محلول ته نشین نمی شود.


کاربرد سلولز :

سلولز ماده تشکیل دهنده دیواره سلولی گیاهان است. این ترکیب اولین بار در سال 1838 مورد توجه قرار گرفت. در آنها سالها با اعمال تغییراتی در آن مانند نیتروژن دار کردن در تولید نیترو سلولز مورد بهره برداری قرار گرفت. سلولز به صورت تقریبا خالص در رشته های پنبه وجود دارد. این رشته ها در تولید نخ و پارچه بافی و تولید پوشاک اهمیت فراوانی دارند.

همچنین الیاف پنبه استرلیزه شده در پزشکی کاربرد زیادی دارد. سلولز به صورت ترکیب با لیگنین (ماده چوب) و سلولز در تمام مواد گیاهی وجود دارد. سلولز در گذشته در ساخت باروت بدون دود مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه از آن برای تولید نیتروسلولز که در ساخت مواد منفجره، پلاستیک سازی، رنگسازی و ... کاربرد دارد، استفاده می کنند. سلولز همچنین در آزمایشگاه به عنوان جزء عمل کننده فاز جامد در کروماتوگرافی لایه نازک استفاده می شود.


کلمات کلیدی :

کربوکسی متیل سلولز، کربوکسی متیل سلولز چیست، کربوکسی متیل سلولز cmc، کربوکسی متیل سلولز در صنایع غذایی، کربوکسی متیل سلولز خوراکی، فروش کربوکسی متیل سلولز، قیمت کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، کاربرد کربوکسی متیل سلولز، تولید کربوکسی متیل سلولز، سلولز چیست، سی ام سی.


محصولات مرتبط