• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

S4.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سود پرک

سود پرک، سود سوزآور و کاستیک سودا یک نمک قلیایی می باشد که PH بسیار بالایی دارد و جز قوی ترین مواد شیمیایی قلیایی است. این ماده شیمیایی در کنار اسیدهای پر فروش دنیا قرار دارد و سالیانه در حدود شصت میلیون تن از سود پرک بفروش می رسد.

سود پرک در صنعت کاربرد بسیار بالایی دارد حدود 25 درصئد از تولید سودپرک در سال در بخش تولید کاغذ مصرف می شود. مهم ترین مصرف کننده سود پرک صنایع تولید کاغذ می باشند.