• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

An item with the same key has already been added. Key: h2

1

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سود کاستیک

کیمیا تهران اسید عرضه کننده سود کاستیک بصورت سود پرک و سود مایع با کیفیت بالا و قیمت رقابتی

سود کاستیک caustic soda که با نام های دیگری چون سود پرک و سود سوزآور نیز شناخته می شود یکی از پر مصرف ترین مواد شیمیایی مورد نیاز بشر است. فرمول ساختاری بصورت هیدروکسید سدیم sodium hydroxide می باشد و با نماد NaOH نمایش داده می شود. سدیم هیدروکسید از نظر صنعتی بصورت سود مایع 50 درصد در صنایع پتروشیمی به تولید می رسد. در فرایند تولید سود مایع کاستیک، گاز کلر هم به میزان زیاد تولید می شود که یک محصول جنبی از تولید سود سوزآور مایع است.

سود جامد کاستیک هم با استفاده از سود سوزآور مایع به تولید می رسد که به اشکال مختلفی مانند سود پرک 99 درصد و هیدروکسید سدیم پودری و سود کاستیک گرانوله می باشد. در سال 2004 در سراسر جهان در حدود 60 میلیون تن کاستیک سودا تولید شده که فقط در کشور آمریکا به عنوان بزرگ ترین تولید کننده این ماده چیزی در حدود 7/3 میلیون تن از این ترکیب به تولید رسید. در زمان های قدیم روش تولید سدیم هیدروکساید از واکنش کربنات سدیم و هیدروکسید کلسیم بوده استکه این روش در قرن نوزدهم کشف شد اما امروزه ماده اولیه در تولید سود سوزآور مایع، نمک صنعتی می باشد. همچنین روش دیگری در تولید سود سوزآور وجود دارد که از فلز سدیم خالص در آب بدست می آید. در این روش گاز هیدروژن و گرما نیز به فرایند اضافه می گردد. اگر چه این روش از لحاظ اقتصادی چندان به صرفه نیست و فقط در تولید سدیم هیدروکسید در اشل آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.


An item with the same key has already been added. Key: h2

محصولات مرتبط