• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

An item with the same key has already been added. Key: h2

1

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

سیانور چیست

سیانور و اسید سیاندریک دسته ای از نیتریل ها هستند که از نظر شیمیایی جزء هیدروکربن های ازت دار با فرمول R-CN هستند که عامل CN آنها به شدت سمی است و موجب خفگی نسجی می شود. فرآورده های سیانید در عکاسی، واکنش های آزمایشگاهی، صنعت، حشره کش ها و جونده کش ها و برخی از میوه های از قبیل بادام تلخ، دانه سیب، هسته هلو و آلو وجود دارد.سیانوژن گازی است بی رنگ با بوی بادام تلخ که در جنگ ها استفاده می شود. اسید سیانیدریک مایعی است با بوی بادام تلخ و بیرنگ که به راحتی بخار می شود و بیرنگ که به راحتی بخار می شود. سیانورها ترکیبات فلزی بنیان سیانید هستند و از همه خطرناک تر در بین آنها سیانور دو سدیم و سیانور دو پتاسیم که در مجاورت هوا یا در معده تحت اثر اسید کلریدریک باعث ایجاد اسید سیانیدریک می شوند. یک عدد بادام تلخ دارای یک میلی گرم اسید سیانیدریک است. مقدار سمی اسید سیانیدریک 0.01 گرم و مقدار کشنده آن 0.05 گرم است. مسمومیت از راه تنفس شدید تر بوده و علایم بالینی به راه تماس، مقدار مصرف و تاخیر در شروع درمان دارد.

سیانور سدیم


سیانور و اثرات مرگبار آن بر بدن انسان

• مرکز تنفس را مهار و عمق تنفس را کم می کند.

• با سرکوب میوکارد، برونده قلب را کاهش می دهد.

• جدا شدن O2 را از هموگلوبین مشکل می کند.

• برخی از سیانیدها برای اتصال به آهن هموگلوبین با اکسیژن رقابت می کنند.

• با آهن سیتوکروم اکسیداز در میتوکندریها اتصال ایجاد کرده و تنفس سلول را مختل می کند.

• مرگ سریع.

 سیانور روی


نشانه های ظاهری کسی که سیانور خورده

علائم زودرس :

تظاهرات CNS شامل کنفوزیون، سردرد،اضطراب، تاکیکاردی یا برادی کاردی، هیپرپنه، هیپرتانسیون خفیف و تپش قلب است.

علائم دیر رس :

شامل علائم گوارشی نظیر تهوع و استفراغ، تاکی کاردی یا برادی کاردی، هیپوتانسیون، تشنج ژنرالیزه، کما، آپنه، گشادی مردمک ( مدیاز)، عدم پاسخ یا پاسخ کند مردمک به نور، آریتمی، ایسکمی یا اسیستول، ادم ریوی است.

درمان آن هم مانند سایر مسمومیت ها استفاده از پادزهر اختصاصی است که شامل سه داروی آمیل نیتریت، سدیم نیتریت و سدیم تیوسولفات است. یکی از علائم برای تشخیص سریع مسمومیت با سیانور، بوی بد بادام تلخ است که از دهان مصدوم و یاهوای بازدمی او به مشام می رسد. در برخی کشور ها محکومین به اعدام را در اتاق گاز با سیانور می کشند. آنها را به صندلی در اتاق گاز می بندند و مامور اعدام از بیرون دسته ای را می کشد. به این ترتیب بسته ای حاوی سیانور پتاس به درون ظرفی محتوی جوهر لیمو که در زیر صندلی تعبیه شده است، می افتد و گاز سیانور حاصله، باعث مرگ سریع محکوم می شود.

سیانور پتاسیم


An item with the same key has already been added. Key: h2

محصولات مرتبط