• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

An item with the same key has already been added. Key: h2

1

گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

موارد استفاده از سودپرک

بمنظور آشنایی با موارد مصرف سود پرک و کاستیک سودا و همچنین سود مایع با سایت تهران اسید همراه باشید.

سود پرک در بخش های مختلف صنعتی و خوراکی و بهداشتی کاربرد دارد. یکی از مهم ترین موارد شیمیایی مورد استفاده در صنایع سود پرک می باشد. این ماده از یون های سدیم و هیدروکسید تشکیل شده و بسیار خورنده است و بطوری که اگر بدن انسان یا حیوان در معرض آن قرار گیرد. دچار سوختگی و عوارضی در چشم ها و پوست می شود، در صورت نیاز به استفاده از این ماده نکات ایمنی را رعایت کنید.

سود پرک دارای کاربردهای زیادی در بخش های مختلف صنعت می باشد، از جمله دباغی و چرم سازی از محلول سدیم هیدروکسید جهت پاک سازی پوست از آلودگی ها و چربی ها بهره گرفته می شود.در صنایع غذایی از آن برای شستشوی سبزیجات، تولید نوشابه ها، در تولید مواد لبنی و پوست کنی میوه ها به روش صنعتی استفاده فراوانی می شود.


An item with the same key has already been added. Key: h2