• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

sulfuric7b.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

میزان تولید اسید سولفوریک در ایران

در صورتی که اطلاعاتی مانند میزان تولید اسید سولفوریک در ایران و جهان برای شما مهم است می توانید در ادامه با ما باشید.

اسید سولفوریک از مهم ترین و پرکاربردترین مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف تولیدی و صنعتی می باشد. براورده شده که در سال 2004 در حدود 180 میلیون تن از اسید سولفوریک در جهان تولید شده است که در حدود 35 درصد از آن در آسیا می باشد. کشور ایران به دلیل دارا بودن پتروشیمی های متعدد یکی از عمده ترین تولیدکنندگان این محصول می باشد.